Katalóg T-336    POSUDZOVACIA ŠKÁLA ADHD
P. Theiner, T. Urbánek, M. Goetz, V. Fajmonová
Posudzovacia škála ADHD IV je adaptáciou americkej ADHD Rating Scale IV autorov George J. Dupaula, Thomasa J. Powera, Arthura D. Anastopoulosa a Roberta Reida.
Škála slúži k skríningu prejavov ADHD u detí vo veku 6-12 rokov. Obsahuje 18 položiek - tvrdení popisujúcich chovanie dieťaťa, sledujúcich prejavy nepozornosti (subškála nepozornosti), a hyperaktivity-impulzivity (subškála hyperaktivity-impulzivity), čím kopíruje všetky symptómy popísané v DSM-IV. Škála nielen upozorňuje na možnosť prítomnosti ADHD, ale ukazuje tiež na jeho konkrétne prejavy - či je viac narušená pozornosť, či je dieťa viac hyperaktívne a impulzívne, alebo či ide o kombináciu oboch. Škálu ADHD IV vyplňujú rodičia a učitelia. Je vhodné ju použiť pred samotným klinickým vyšetrením, je možné zaradiť ju aj v priebehu diagnostického procesu, či následne v priebehu liečby, predovšetkým k posúdeniu jej účinnosti.
Posudzovaciu škálu ADHD IV je možné využiť k skríningu ADHD u detského psychiatra, klinického psychológa, v pedagogicko-psychologickej poradni, či vo výskume. Môžu ju používať aj špeciálni pedagógovia.
Použitie: u detí vo veku 6-12 rokov
Čas administrácie: 10 min
Čas vyhodnocovania: 5 min
Súčasti: Príručka, záznamové hárky
PK: Príručka, 50 ks záznamových hárkov
S: 50 ks záznamových hárkov


[ objednať ]