Spoločnosť


Základné údaje


Akciová spoločnosť

Predstavenstvo:
Predseda: † PhDr. Vladimír Černý, PhD.
JUDr. Jozef Vaculík
† Doc. PhDr. Ján Vonkomer, CSc.
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.


Predmet činnosti :

1. výskum, vývoj, výroba a distribúcia psychodiagnostických a didaktických testov domácej proveniencie, odbornej psychologickej literatúry a psychologických časopisov.

2. preklad, vývoj, adaptácia, štandardizácia, výroba a distribúcia psychodiagnostických testov zahraničnej proveniencie.

3. vývoj, výroba a distribúcia počítačových programov psychodiagnostických testov domácej a zahraničnej proveniencie.

  V tejto svojej činnosti sa riadi aktuálnym záujmom užívateľov a odberateľov psychodiagnostických metód, odporúčaniami Medzinárodnej komisie testov pri Svetovej psychologickej organizácii so sídlom v Louvain (Belgicko), ktorej členom sa Psychodiagnostika a.s. stala v roku 1995, ako aj odporúčaniami svojho poradného orgánu Rady expertov. Rada expertov ako poradný orgán spoločnosti odporúča poradie dôležitosti ponúkaných psychodiagnostických testov.

4. V rámci svojej edičnej činnosti organizuje Psychodiagnostika a.s. Bratislava podľa potreby semináre pre odborných psychológov, resp. iných užívateľov psychodiagnostických testov za účelom bližšieho oboznámenia sa s používaním psychodiagnostického alebo didaktického testu.

  Na základe aktuálneho všeobecného záujmu odberateľov - psychológov, psychologických pracovísk, školských správ, škôl i samotných pedagógov a tiež na základe odporúčania Rady expertov zostavuje vydavateľstvo Psychodiagnostika a.s. svoj edičný plán. Tento je zostavovaný vždy na 1-2 roky.