Katalog T-1   REVERZNÍ TEST

A. W. Edfeldt (S) , úprava: M. Jurčová
Popis testu:
Reverzní test je určený ke zjišťování zralosti pro výuku čtení před vstupem do 1. třídy základní školy. Připravenost dítěte osvojit si čtení se zjišťuje na základě měření intenzity reverzní tendence.
Úkolem je rozlišit ne/identické páry figur. Test je standardizovaný na souboru 221 dětí.
Longitudinální studie potvrdily pozitivní vztahy mezi úrovní školní připravenosti, zjišťované Reverzním testem a školními výkony v 1. i dalších ročnících. Reverzní test je také indikátorem pracovní zralosti.
Použití: individuální, od 5 let.
Čas potřebný k administraci: 15 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 4 min.
Součásti testu: Příručka (slov.), Testový sešit, Klíč
Složení PK: 1 PŘ, 100 TS, 2 KI
Složení S: 100 TS
Množstvo a druh (pre testy v maďarskom jazyku): 100 ks testových sešitů (TS)


[ objednat ]