Katalog T-9   EYSENCKOVY OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍKY PRO DOSPĚLÉ

H. J. Eysenck, S. G. B. Eysenck (VB) , úprava: V. Smékal
Popis testu:
Pod tímto názvem vydáváme výsledky celoroční práce a mnohočetných validizačních a teoretických studií vycházejících z Eysenckovy teorie osobnosti. Soubor obsahuje tři dotazníky:
1. EPQ-R - revidovaná forma 106 položková, která obsahuje kromě dosud známých škál P, E, N a L i dvě nové škály - návykovou škálu (A) a škálu kriminality (C).
2. EPQ-R (zkrácená verze) - 48 položkový dotazník, který je možné v případě časové tísně použít místo výše uvedeného EPQ-R. Porovnání obou škál ukázalo, že jejich použití je rovnocenné, avšak zkrácená verze nezjišťuje návykovou škálu a škálu kriminality.
3. IVE - dotazník impulsivity. Je vhodným doplněním EPQ-R k získání dalších údajů o osobnosti.
Konkrétně umožňuje zjišťovat tři faktory: impulsivitu (I), dobrodružnost (V) a empatii (E).
Příručka obsahuje soubor poznatků, které jsou výsledkem studií provedených pomocí uvedených dotazníků, resp. jejich předcházející verze a podává tak podrobné informace o Eysenckově chápání osobnosti. Příručka kromě originálních anglických norem obsahuje i orientační věkové normy získané na slovenské populaci.
Soubor dotazníků se může stát vhodnou pomůckou nejen pro pracovníky v teoretickém výzkumu, ale i vhodnou pomůckou praktické psychodiagnostiky.
Použití: individuální i skupinové, od 16 let
Součásti testu: Příručka, Testový sešit (EPQ-R, EPQ-R zkrácená verze,lVE), Šablony
Složení PK: 1 PŘ, 100 EPQ-R, 100 EPQ-Rz, 100 IVE, 2 sady Š
Složení S: 100 EPQ-R, 100 EPQ-Rz, 100 IVE


[ objednat ]