Katalog T-12   NÁZOROVÉ ŘADY

J. Vonkomer, B. Miglierini (SR)
Popis testu:
Nonverbální inteligenční test s akcentem na dynamickou představivost spojenou s logickým uvažováním. Je to jeden z nejstarších inteligenčních testů s původním názvem Dunajevského zkouška. Verze s názvemNázorové řady se používala již v časech psychotechniky. V Poradenské zkoušce J. Doležala tvořila 5.
subtest. Předkládaná verze, která je výsledkem několika úspěšných modifikací a vydařeného zjednodušeného a přehledného skórování představuje modernou metodu s možností uplatnení v libovolních skupinách za cílem rychlého a spolehlivého získání všeobecného pohledu na úroveň skupiny i jednotlivce, kteří ji tvoří.
Standardně se test administruje individuálně i skupinově.
Poslední standardizace byla vykonána po mnohonásobním prověření testu na velkých vzorkách probandů (800 až 1000), absolventů základních škol, odborných učilišť, maturantů, uchazečů na vysoké školy i vysokoškoláků. Kromě z-skóre a stenových normách jsou vypracované i deskriptivní normy hodnocení 5-bodovou stupnicí.
Použití: individuální i skupinové, od 14 let
Čas potřebný k administraci: 25 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 3 min.
Součásti testu: Příručka (slov.) Testový sešit, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 100 TS, 2 Š
Složení S: 100 TS


[ objednat ]