Katalog T-18   DOTAZNÍK CHOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

J. M. Guire, N. Richman (VB) , úprava: Š. Portešová
Popis testu:
Jedná se o rychlý dvaadvaceti položkový seznam popisující jistou míru chování dětí a má pomoci identifikovat děti s citovými problémy a problémy v chování. Je určen zvlášť pro učitele pracující z dětmi v předškolních zařízeních, kteří se zaobírají různými problémami těchto dětí. Představuje též rychlý skríninkový nástroj k posouzení celé skupiny dětí a může posloužit jako základ pro spracování plánu intervence.
Použití: individuální i skupinové, pro děti od 2 do 5 let
Čas potřebný k administraci: 10 min.
Součásti testu: Příručka, Záznamový arch, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 100 ZA, 2 Š
Složení S: 100 ZA


[ objednat ]