Katalog T-20   OSOBNOSTNÍ INVENTÁŘ – KUD

B. Miglierini, J. Vonkomer (SR)
Popis testu:
Osobnostní inventář KUD svou strukturou umožňuje velmi rychlou orientaci v základních dimenzích osobnosti normálního jedince. Je založen na diagnostické metodě E. Kudličkové, která vycházela z vlastní logické analýzy charakteristiky osobnosti a skušenosti několik klinických psychológů. Na základě tohoto došlo k volbě 5 základních dvoupólových osobnostních dimenzí:
1. Aktivita – Pasivita
2. Stabilita – Labilita
3. Dominance – Submise
4. Racionálnost – Smyslovost
5. Extraverze – Introverze
Skládá se z 80 položiek. Ke každé dimenzi jsou vypracované percentilové a deskriptivní normy získané na velkých vzorkách. Zvlášť je věnováná pozornost interpretaci výsledků.
Použití: individuální i skupinové, od 14 let
Čas potřebný k administraci: 15 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 5 min.
Součásti testu: Příručka (slov.), Testový sešit, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 100 TS, Š
Složení S: 100 TS


[ objednat ]