Katalog T-22   TEST KOGNITIVNÍCH SCHOPNOSTÍ – TKS

R.L. Thorndike, E. Hagen, N. France (VB) , úprava: J. Vonkomer, J. Jílek
Popis testu:
Ve Velké Británii patří mezi nejpopulárnější testy na zjišťování kognitivních schopností ve třech oblastech:
a) verbální - klasifikuje slovní zásobu, schopnost sestavování vět, klade důraz na schopnost dětí uvažovat slovy a slovními spojeními a používat slova v kontextu.
b) kvantitativní - hodnotí schopnost dítěte pracovat s čísly a symboly, což je spojeno s odhadem potenciálu dětí dosahovat dobré výsledky v přírodních vědách a matematice.
c) neverbální - měří schopnost uvažovat s geometrickými nebo prostorovými prvky bez verbálního vlivu (klasifikace, analýza a syntéza obrazců).

Test se skládá ze šesti úrovní A - F. Úrovně A, B a C jsou vhodné pro žáky základních škol ve věku 9.11 let a úrovně D, E a F jsou vhodné pro žáky středních škol. Úroveň D se nejčasjtěji využívá na zkoumání dětí při vstupě na střední školu. Všechny úrovně (A - F) jsou zahrnuty do jednoho testového sešitu. Test je vhodný pro psychology a učitele základních a středních škol.
Použití: skupinové, od 7 do 16 let
Čas potřebný k administraci: 10-12 min. (1 subtest)
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Zácvičný test, Záznamový arch třídy, Odpověďový arch (pro každou úroveň A-F osobitne), Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 10 TS, 100 Zácvič. TS, 30 OA (z každé úrovně A-F), 10 ZA třídy, 2 Š
Složení S: 100 Zácvič. TS, 30 OA (z každé úrovně A-F), 10 ZA třídy


[ objednat ]