Katalog T-25   BRNĚNSKÝ OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK (HORIZOPNTÁLNÍ) – BOD/H

S. Kratochvíl (ČR)
Popis testu:
Dotazník určený ke kvalitativnímu rozboru dimenzí osobnosti (prožívání a chování klienta, jeho psychické obtíže, hodnotové orientace, schopnosti, vědomosti, zvyky, sexuální život, emocionalita, spokojenost se sebou apod.). Na základě pacientova sebehodnocení v 160 položkách systematicky zachytává široké spektrum aktuálních vlastností osobnosti. Je vhodným doplňkem používaných psychometrických a projektivních metod. Rozsáhlý materiál možno po ověření rozhovorem použít při formulaci klinického nálezu.
Použití: individuální i skupinové, pro dospělou populaci
Čas potřebný k administraci: 90 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 15 min.
Součásti testu: Přiručka, Testový sešit, Klíč
Složení PK: 1 PŘ, 100 TS, Kl.
Složení S: 100 TS


[ objednat ]