Katalog T-26   GORDONŮV OSOBNOSTNÍ PROFIL – INVENTORIUM (GPP-I)

L. V. Gordon (USA) , úprava: D. Svoboda
Popis testu:
GPP-I je verze uznávaného a mnohonásobně překládaného osobnostního dotazníka, který byl mírně modifikován pro mezinárodní použití. Měří 8 osobnostních rysů, které ovlivňují každodenní činnost:
1. převaha
2. zodpovědnost
3. emocionální stabilitu
4. sociabilitu
5. opatrnost
6. originální myšlení
7. osobní vztahy
8. ráznost
Suma skóre profilu poskytuje míru sebedůvery. Příručka, která byla revidována v roce 1993 obsahuje nové normativní informace a údaje o validitě. Normy jsou rozděleny podle pohlaví, jednotlivě i společně. Normativní vzorek tvořili dospělí, univerzitní studenti, středoškolští studenti, manažeři, výkonní pracovníci, obchodní zástupci a další.
GPP-I možno aplikovat při výběru, odborném vedení, personálním poradenství, vzdelávání, tréninkoch manažérů a ve výzkumu.
Použití: individuální i skupinové, pro dospělú populaci
Čas potřebný k administraci: přibližně 20-30 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 50 TS, 2 Š
Složení S: 50 TS


[ objednat ]