Katalog T-30   GRASSIHO TEST ORGANICITY

J. R. Grassi (USA) , úprava: K. Koubek, V. Roušalová.
Popis testu:
Grassiho kostkový test je výkonový test se specifickým zaměřením na zjišťování organicity.
Podstatou testu je kopírování předloh, které od probanda vyžaduje vytváření určitého prostorového uspořádání předloh.
Použití: individuální, u dospělé populace
Čas potřebný k administraci: 30 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 15 min.
Součásti testu: Příručka, Záznamový arch, Kostky
Složení PK: 1 PŘ, 100 ZA, K
Složení S: 100 ZA


[ objednat ]