Katalog T-32   TEST OBKRESLOVÁNÍ

† Z. Matějček, M. Vágnerová (ČR)
Popis testu:
Test obkreslování patří do kategorie testů kresby podle předlohy, které slouží k hodnocení vizuální percepce, senzomotorické koordinace a jemné motoriky. Protože dítě kreslí podle modelu, který má po celou dobu k dispozici, je eliminován vliv paměti a představivosti. Výsledný výkon může samozřejmě ovlivnit i kolísání pozornosti, emoční ladění a s tím související motivace. Schopnost analýzy a následné syntézy vizuálně vnímaných informací je rovněž součástí inteligence, především u dětí předškolního věku a tudíž lze výsledek chápat i jako projev celkové vývojové úrovně. Obsahuje 12 předloh, které má dítě obkreslovat. Prvních 5 obrázků jsou jednoduché geometrické figury, které v průměru zvládnou děti do 6 let. Další tři (6.-9. předloha) jsou složitějšími vnitřně členěnými plošnými tvary, které v průměru zvládnou děti do 10 let. Poslední tři předlohy představují průnik dvou figur, obrazce 11 a 12 mají trojdimenzionální charakter. Tyto předlohy jsou schopné přijatelně přesně obkreslit děti starší 10 let.
Lze jej použít pro posouzení celkové vývojové úrovni (např. v rámci vyšetření školní zralosti) nebo pro účely diferenciální diagnostiky dětí se sníženou inteligencí, resp. mentálně retardovaných či výchovně zanedbaných, děti hyperaktivní, se syndromem ADD/ADHD a u děti s nějakou specifickou poruchou učení (především s podezřením na dysgrafii).
Použití: individuální i skupinové, pro děti od 5 do 12 let
Čas potřebný k administraci: 7 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 5 min.
Součásti testu: Příručka (čes.), Záznamový arch, Předlohy
Složení PK: 1 PŘ, 12 Předl, 100 OA
Složení S: 100 OA


[ objednat ]