Katalog T-42   HODNOCENÍ MANAŽERSKÝCH PŘEDPOKLADŮ – GMA

S.F. Blinkhorn (VB) , úprava: V. Smékal
Popis testu:
Jedná se o sérii testů, v originále vydaných firmou NFER-NELSON, které jsou zaměřeny na výběr a hodnocení uchazečů o funkci manažera, případně o různé vedoucí funkce. Umožňuje zjišťovat strukturu schopností, které úzce souvisí se schopnostmi úspěšně pracovat i ve vysokých funkcích v oblasti průmyslu, obchodu i služeb. Je praktickým nástrojem pro zachycení a identifikaci absolventů škol s předpoklady pro rychlý postup, též vytipování pracovníků s manažerskými schopnostmi a identifikací jejich potenciálu.
Obsahuje tři řady testů: numerický, verbální a abstraktní. Každý z nich má paralelní formu A, B.
a) Numerický test – zjišťuje míru numerického úsudku (není to test aritmetický) a poskytne údaj o úrovni schopnosti v takových numerických schopnostech, které jsou čím dál víc žádány u současného manažera.
b) Verbální test – je prostředkem na diagnostikování schopností verbálního chápání a kritického myšlení, které mají význam v manažerských funkcích. Dobře diferencuje osoby, které jsou schopné spojit schopnosti s praktickým úsudkem.
c) Abstraktní test (neverbální) – sleduje schopnosti, které jsou v psychologické literatuře označovány jako „fluidní inteligence“, divergentní myšlení, induktivní vhled, flexibilita. Klade důraz na úroveň myšlení na základě pochopení podstaty řešení.
Testy je možné administrovat společně, ale i individuálně. Jsou náročné na řešení, dobře diferencují zejména „horní“ část populace. Normy v podobě procent umožní stanovit místo každého jednotlivce v rámci populace.
Použití: individuální i skupinové, od 5 let
Čas potřebný k administraci: 30 min (1 test)
Součásti testu: Příručka, Testový sešit – abstraktní, verbální, numerický (forma A, B), Záznamový arch - abstraktní, verbální, numerický, Šablony
Složení PK: 1 PŘ, 10 TS/A-A, 10 TS/A-B, 10 TS/V-A, 10 TS/V-B, 10 TS/N-A, 10 TS/N-B, 100 OA/A, 100 OA/V, 100 OA/N, 2 Š/A-A, 2 Š/A-B, 2 Š/V-A, 2 Š/V-B, 2 Š/N-A, 2 Š/N-B
Složení S: 100 OA/A, 100 OA/V, 100 OA/N


[ objednat ]