Katalog T-44   TESTY OBECNÝCH SCHOPNOSTÍ

P. Smith, Ch. Whetton (VB) , úprava: V. Smékal
Popis testu:
Testy jsou založeny na nejnovějších teoriích myšlení, řešení problémů a inteligence. Skládají se ze 4 samostatně použitelných testů:
1. Verbální - je založen na analogiích jako základní operace, při které se využívají všechny
kognitivní schopnosti
2. Nonverbální - zjišťuje chápání vztahů mezi tvary
3. Numerický - zjišťuje chápání mezi čísly (analogie, numerické řady)
4. Prostorový – je třeba rozhodnout, jestli z předložených plošných útvarů je možné vytvořit prostorové útvary (využívá kódování, rotaci a porovnání komplexních vizuálních obrazců)
Příručka testu obsahuje podrobný výklad o teoretických východiscích testů. Všechny části jsou konstruovány tak, aby umožnily zjišťovat schopnosti logicky myslet, porozumět a přizpůsobit se novým situacím a pracovním požadavkům. Vychází se z důležitosti uvedených schopností při každodenním řešení problémů.
Testy poskytují informaci pro zaměstnavatele při výběru uchazečů, kteří se nejvíce hodí na výkon dané práce, resp. při přeřazování zaměstnanců do jiných pracovních zařazení, jakož i při výběru uchazečů na školící kurzy.
Použití: individuální i skupinové, od 15 let
Čas potřebný k administraci: 20 min (1 test)
Součásti testu: Příručka, Testové sešity – verbální, neverbální, numerický, prostorový; Záznamový archy - verbální, neverbální, numerický; Šablony
Složení PK: 1 PŘ, 10 TS/V, 10 TS/NV, 10 TS/N, 10 TS/P, 100 ZA/V, 100 ZA/NV, 100 ZA/N, 100 ZA/P, 2 Š/V, 2 Š/NV, 2 Š/N, 2 Š/P
Složení S: 100 ZA/V, 100 ZA/NV, 100 ZA/N, 100 ZA/P


[ objednat ]