Katalog T-46   BELLŮV DOTAZNÍK PŘIZPŮSOBIVOSTI

T. Bell (USA) , úprava: B. Miglierini, J. Vonkomer
Popis testu:
Bellův dotazník přizpůsobivosti svou úrovní přepracovanosti a kritériama validity a reliability patří mezi nejspolehlivější dotazníky svého druhu. Přispěla k tomu zvlášť skutečnost, že na rozdíl od Cattelových dotazníků není založen na faktorovém přístupu, ale vychází z aktuálnosti emocionální sféry. Manifestuje se tím názor, že emocionální sféra je v procesu socializace osobnosti pro jednotlivca mimořádne významná a pro vytváření a upevňování vztahů téměř rozhodující.
Obsahuje 6 dimenzí osobní a spoločenské přispůsobivosti:
1) přispůsobivost v rodině – dosáhnutý skór naznačuje míru subjektivního prožívání rodinných vztahů;
2) zdravotní přispůsobivost – pramění z předcházejících zdravotních těžkostí ev. přílišným zaobíráním se vlastným tělem;
3) submisivnost – nevtíravé chování v společenských stycích, nebo projevy sebevědomí a plné sebedůvěry;
4) emocionalita – emocionální instabilita až neschopnost ovládat vlastní city, nebo naopak, emocionální stabilita, ovládání projevů subjektívního prožívání;
5) hostilita – tendence být kritickým v společenských vztazích k okolí a nedůvěra voči němu, nebo přátelské a plné pochopení vůči ostatním lidem;
6) maskulunita-femininita – převaha mužských činností a zájmů nebo ženských úloh a zájmů
Použití: individuální i skupinové, od 14 let
Čas potřebný k administraci: 60 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 10 min.
Součásti testu: Příručka (slov.),Testový sešit, Odpověďový arch, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 10 TS, 100 OA, 2 Š
Složení S: 100 OA


[ objednat ]