Katalog T-65   REY-OSTERRIETHOVA KOMPLEXNÍ FIGURA – TKF

P. A. Osterrieth, A. Rey (F) , úprava: † M. Košč, J. Novák
Popis testu:
Test slouží k diferenciální diagnostice matematických schopností, resp. endogenně podmíněných poruch a narušení kalkulických a motorických funkcí u dětí a mládeže. Vhodné je jeho použití k diferenciální diagnostice, navazující na vyšetření obecných intelektových a osobnostních dispozic.
Použití: individuální i skupinové, pro děti od 5,5 let i pro dospělé
Čas potřebný k administraci: 10-15 min (podle věku)
Součásti testu: Příručka, Záznamový arch (1,2), Předloha
Složení PK: 1 PŘ, 100 ZA/1, 100 ZA/2, 1 Předloha
Složení S: 100 ZA/1, 100 ZA/2


[ objednat ]