Katalog T-66   DISJUNKTIVNÍ REAKČNÍ ČAS – DRČ I

J. Vonkomer (SR)
Popis testu:
Test rychlé diskriminace podle předlohy, zjišťující koncentraci pozornosti při činnosti zaměřené na maximální rychlost a pohotovost jednoduché prostorové orientace.
Použití: individuální i skupinové, od 7 let
Čas potřebný k administraci: 5 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 5 min.
Součásti testu: Příručka (slov.), Testový sešit, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 100 TS, 2Š
Složení S: 100 TS


[ objednat ]