Katalog T-66   DISJUNKTIVNÍ REAKČNÍ ČAS – DRČ II.

J. Vonkomer (SR)
Popis testu:
Test je úspěšnou modifikací testu DRČ I. Po obsahové stránce se rozšířil počet rozhodovacích možností na dvojnásobek. Tím se rozšířily i možnosti uplatnění i mimo podmínky s požadavkem na koncentraci pozornosti. Výsledek poskytuje přehled o mentální rychlosti, rychlosti rozhodnout se.
Doplňuje se tak osobnostní charakteristika o významné individuální rozdíly.
Použití: individuální i skupinové, od 12 let
Čas potřebný k administraci: 10 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 5 min.
Součásti testu: Příručka (slov.), Testový sešit, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 100 TS, 2 Š
Složení S: 100 TS


[ objednat ]