Katalog T-67   KOHSOVY KOSTKY

S. C. Kohs (F) , úprava: L. Košč
Popis testu:
Individuální test primárně určený ke zjišťování úrovně všeobecných rozumových schopností, její performační složky u dětí a dospělých. V testu má vyšetřovaná osoba za úlohu sestrojovat ze čtyřbarevných kostek různě tvarované a barevně kombinované, stále složitější obrázky v souladu s předkládanými předlohami. Je to původně americký (USA) test S. C. Kohse (1923), u nás standardizovaný na reprezentativním výběru 6-16 letých dětí (275 chlapců a 275 děvčat) + 100 náhodně vybraných dospělých (50 mužů a 50 žen) prof. PhDr. Ladislavem Koščem, CSc.
V příručce jsou uvedeny návody i na sestrojení intratestových rozptylů (scatterů) a na sledování, zaznamenávání a interpretování chování vyšetřovaného testování. Všechny tyto a podobné záznamy z pozorování vyšetřovaného je možné totiž využít při kvalitativní analýze průběhu a výsledků testování, a tedy k charakterizování mentálních a pracovních stylů, jakož i příslušných osobnostních rysů vyšetřovaného. Zvláštní instrukce se týkají diferenciální pomoci tohoto testu při hypotetizování, resp. ověřování hypotéz sociální deprivací, neurózou anebo psychózou, resp. mozkovým poškozením (zejména LMD u dětí) způsobených mentálních deficitů jinak vcelku normálně inteligentních jedinců.
Příručka v nynějším vydání představuje upravenou a o nové poznatky doplněnou verzi jejího vydání z roku 1974. Všechny informace v ní uvedené přesvědčivě dokazují, že Kohsův test, zejména při zohlednění výsledků kvalitativní analýzy jejího průběhu a výsledků testování pomocí ní, je výjimečně vhodnou, v praxi ověřenou a informativní diagnostickou pomůckou, která rozhodně nemůže chybět v baterii nejběžněji používaných testů nejen ve všeobecné psychologickoporadenské,
ale i speciální psychologicko-klinické praxi.
Použití: u dětí od 6. roku života a u dospělých
Čas potřebný k administraci: max. 40 min. u dětí, u vysoce inteligentních dospělých i podstatně kratší dobu
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: kvantitativně v průměru asi 5 min.
Součásti testu: Příručka, Záznamový arch, Předlohy, Kostky
Složení PK: 1 PŘ, 100 ZA, Předl., K
Složení S: 100 ZA


[ objednat ]