Katalog T-81   ČÍSELNÝ OBDÉLNÍK

J. Doležal, † J. Kuruc, † J. Senka (SR)
Popis testu:
Test pro zjišťování optického postřehu, selektivity a distribuce pozornosti v podmínkách vyžadujících vysoké tempo činnosti. Je to skupinová zkouška, lze ji však použít také individuálně.
Výhodou je poměrně krátký průběh. Jistou nevýhodou je, že není možné zpracovat kvalitativní analýzu změn pozornosti v čase. Ta se vyžaduje zejména v klinické praxi, v jiných oblastech aplikované psychologie nehraje tak důležitou úlohu. Číselný obdélník nepředpokládá jazykové znalosti ani jiné zvláštní vědomosti. Patří k neverbálním výkonovým testům. Je objektívní, spolehlivý a dostatečně validní. Úkoly jsou jednoduché a názorně řešitelné.
Je vhodný při výběru a poradenství, a to od čtrnácti let výše v různých profesích, zejména dopravních, strojírenských, elektrikářských, obuvnických a i v některých vojenských profesích.

Standardizace byly realizovány na populačním vzorku N=846. Vzorek byl rozdělen na tři skupiny:
1. N=276, věk 15 let – absolventi venkovských a městských ZDŠ, uchazeči o učňovský poměr v některých povoláních a pro studium oboru soustružník (končí maturitou).
2. N=385, věk 17 let – žáci odborného učiliště 2. roč. několika strojírenských profesí.
3. N=185, průměrný věk 29,8, věkové rozpětí 23-36 roků – šlo o kvalifikované pracovníky strojírenských profesí s minimální praxí 3 roky v oboru.
Pro uvedené věkové skupiny jsou vytvořeny normy.
Použití: individuální i skupinové, od 14 let
Čas potřebný k administraci: 18 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 3 min.
Součásti testu: Příručka (slov.), Testový sešit, Záznamový arch
Složení PK: 1 PŘ, 10 TS, 100 ZA
Složení S: 100 ZA


[ objednat ]