Katalog T-87   VÁŇŮV INTELIGENČNÍ TEST – VIT

† V. Hrabal (ČR)
Popis testu:
Verbální inteligenční testový soubor vhodný zejména na diagnostiku v poradenství při volbě povolání. VIT je možné použít ve všech případech, kdy je možné a účelné skupinové testování. Z hlediska věku je vyzkoušený od 11 do 15 roků, lze jej však použít i u výkonnějších desetiletých a u starších, patnáctiletých, avšak pro tato věková pásma nejsou zatím k dispozici normy.
VIT je zvlášť vhodný k aplikaci v těchto situacích:
1. Zjišťování intelektuální úrovně celých školních tříd.
2. Zjišťování úrovně rozvoje rozumových schopností u jednotlivců, zejména té složky, která podmiňuje školní úspěšnost.
a) Ve výzkumných situacích, kdy se shromažďují základní údaje o žácích.
b) V předběžném výběru žáků, kteří potřebují zvláštní pomoc pro neadekvátní školní výkony.
c) Při volbě povolání je možné VIT úspěšně použít v baterii s nonverbálním testem (např. Raven, TIP), s jinými speciálními testy, zejména u populace s velkým rozptylem,dále u průměrně a podprůměrně výkonných.
d) Pri výběru školy, pokud se hlásí studenti s odlišnou “přísnou” klasifikací z předcházejících škol - např. při výběru do tříd pro nadané děti v nižších třídách ZŠ.
Hlavní parametry forem A a B byly v standardizačním vzorku uspokojivě blízké, takže bylo možné vytvořit jedny normy pro formu A i B. Test obsahuje normy pro věkové skupiny: 11 a 11;6, 12 a 12;6; 13 a 13;6, 14 a 14;6 a pro věk 15 let.
Použití: individuální i skupinové, od 11 do 15 let
Čas potřebný k administraci: 15 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 10 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit (A, B), Klič (A, B), Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 100 TS/A, 100 TS/B, 2 Kl/A, 2 Kl/B, 2 Š
Složení S: 100 TS/A, 100 TS/B


[ objednat ]