Katalog T-94   SEBEPOSUZOVACÍ ŠKÁLA DĚTSKÉ DEPRESIVITY – CDI

M. Kovacs ( C ) , úprava: M. Preiss
Popis testu:
CDI je prví standardizovaná sebeposuzovací škála depresivity pro děti. Vznikla inspirací z Beckové sebeposuzující škály depresivity pro dospělé. Běžná verze obsahuje 27 položek, zkrácená verze 10 položek. Zkouška umožňuje posouzení nálad podle 5 subškál a měří současný stav nebo změnu stavu. Je vhodná na diagnostiku i hodnocení psychoterapie u dětí v poradenství, klinické psychologii a psychiatrii.
Použití: individuální i skupinové, 7-17 let
Čas potřebný k administraci: cca 15 min., zkrácená verze cca 5 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 100 TS, Š
Složení S: 100 TS


[ objednat ]