Katalog T-100   DĚTSKÝ SKRÍNINK

P. Kline, C. Graham, A. King, J. Wringley (VB) , úprava: Š. Portešová
Popis testu:
Dětský skrínink představuje široce koncipovaný systém, umožňujíci diagnostickú a nápravní práci s dětmi v prvních letech školní docházky. Metoda pomáhá identifikovat děti s pravděpodobnými obtížemi v učení. Odhaluje „rizikové děti“ s výchovnými, sociálními nebo emocionálními problémy v počátcích školní docházky. Přesně diagnostikuje ty oblasti, ve kterých jsou problémy a poskytuje vhodné učební programy k překonání zjištěných problémů. Metoda je určena především pro učitele, psychology a speciální pedagogy.
Použití: skupinové, 6-9 let
Čas potřebný k administraci: bez omezení
Součásti testu: Příručka, Záznamový arch – 1,2, Skórovací arch, Skrínink, Profil, Přílohy
Složení PK: 1 PŘ, 30 Skrín., 30 ZA/1, 30 ZA/2, 10 SA, 30 Prof.,10 Příl.
Složení S: 30 Skrín., 30 ZA/1, 30 ZA/2, 10 SA, 30 Prof., 10 Příl.


[ objednat ]