Katalog T-112   ŠKÁLA ZJEVNÉ ÚZKOSTI PRO DĚTI – CMAS

A. Castaneda, B. R. McCandless, D.S.Palermo (USA) , úprava: J. Fischer, Š. Gjuričová
Popis testu:
Škála zjevné úzkosti pro děti (Children´s manifest anxiety scale – CMAS) zjišťuje predispozici, čili relativně stabilní sklon k anxiozitě u dětí ve věku 9 – 14 let. Tvoří ho 42 položek identifikujúcich anxiozitu a 11 položek tzv. lži škály. V teoretické části manuálu jsou uvedeny výsledky korelačních studií, což ulehčuje uživateli interpretaci získaných údajů (např. vztah dosaženého skóre se školní úspěšností, klinické interpretace, intersexuální porovnávání a pod.). Standardizační studie naznačily uspokojivou validitu i reliabilitu metody. Součástí manuálu jsou normy získané výběrem z 1666 probandů.
Použití: individuální i skupinové, od 9 do 14 let
Čas potřebný k administraci: 12 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 3 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 100 TS, 2 Š
Složení S: 100 TS


[ objednat ]