Katalog T-137   PSYCHOLOGICKÝ POSUDEK V PSYCHOLOGII PRÁCE

† J. Kuruc (SR)
Popis testu:
Metodologická příručka zásad obsahové a formální stránky pro vypracování psychologických posudků v psychologii práce. Příručka vymezuje základní pojmy, zaobírá se psychologickými posudky v psychologii práce, rozebírá psychodiagnostický proces se zřetelem na psychodiagnostiku v psychologii práce, podává strukturu a obsah posudku. Je doplněná ukázkama psychologických posudků a seznamem metod a technik používaných v psychodiagnostice v psychologii práce.
Formulář pro napsání psychologického posudku obsahuje formální členění a strukturu posudku umožňující verbální interpretaci výsledků psychologického vyšetření.
Součásti testu: Příručka (slov.), Formulář
Složení PK: 1 PŘ, 100 Form.
Složení S: 100 Form.


[ objednat ]