Katalog T-159   ASOCIAČNÍ EXPERIMENT

† O. Kondáš (SR)
Popis testu:
Metodika využívá klasickou techniku asociací k diagnostice osobnosti, motivace a psychických poruch u dětí a dospělých. Je součástí individuální diagnostiky v praxi klinické psychologie, v poradenství, v psychologii práce a ve výzkumu. Přednostní uplatnění má v klinickopsychologické praxi na psychiatrii, a to proto, že rozlišuje základní diagnostické kategorie: normu, neurózu a psychózu. Vysoce koreluje s celkovou závažností psychopatologického stavu. Proto je vhodná k jeho zjišťování a hodnocení a také na sledování změn klinického stavu (jeho dynamiky, zlepšování se a úpravy). Může sloužit jako jedna z metod k hodnocení efektivnosti určité psychiatrické léčby (tomuto účelu slouží paralelní podnětové protokoly). Může sloužit také jako pomůcka k odhalování agravace a simulace v preforenzní - psychologické praxi.
AE je možné široce používat u dětí i na ověřování přítomnosti neurologických poruch, stejně jako pomocná metoda při poruchách chování, nebo hodnocení verbálně myšlenkové vyspělosti a dynamiky myšlení. Zvláštní význam má jako metoda ke zjisťování konfliktních zážitků a konfliktně působících situací. Příručka obsahuje návod na kvalitativní i kvantitativní hodnocení. Uvedeny jsou údaje o validitě, reliabilitě a stabilitě metódy. Z normatívního hlediska jsou uvedené průměrné hodnoty ARČ (asociačního reakčního času) klinických a kontrolních skupin (schizofrenie, jiné psychózy, neurózy, psychopatie, zdraví dospělí a zdravé děti). Jsou také uvedeny normy asociační pohotovosti ve zkoušce kontinuitní asociace.
Použití: individuální, pro děti i dospělé
Čas potřebný k administraci: 5 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 15 min.
Součásti testu: Příručka (slov.), Podnětový protokol (1, 2, 3, 4a, 4b, SKA)
Složení PK: 1 PŘ, 100 PP-1 A, 100 PP-1 B, 100 PP-3, 100 PP-4 A, 100 PP-4 B, 100 SKA
Složení S: 100 PP-1 A, 100 PP-1 B, 100 PP-3, 100 PP-4 A, 100 PP-4 B, 100 SKA


[ objednat ]