Katalog T-171   LÜSCHEROVA KLINICKÁ DIAGNOSTIKA – LKD

M. Lüscher (CH) , úprava: J. Dan
Popis testu:
Podstatně rozšířený, původní test volby barev. Volbou pořadí významnosti speciálně určených odstínů šedé, fialové, hnědé, modré, zelené, červené a žluté barvy ale i volbou pořadí významnosti tvarů ve spojení s volbou pořadí významnosti odstínů barev se získá přesná a podrobná analýza celkového psychicko-somatického stavu osobnosti. (Např. míra aktivity, ovládání vůle, zatížitelnost, schopnost prožívat požitky, tendence ke konfliktům, zvládání stresových situací, prožívání partnerských vztahů a postoje k partnerovi, reakce na zatíženost úkoly a pod.).
Vzhledem k tomu, že tato metoda je ucelenou soustavou, je možné ze struktur jejich diagnóz odvodit i strukturu terapie a stanovit léčebné postupy. Je nonverbální a není závislá na vědomostech, vzdělání a nebo obsahu myšlení či na určitém vědomí plnění sociálního úkolu.
Použití: individuální, od 7 let
Čas potřebný k administraci: 5 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Záznamový arch
Složení PK: 1 PŘ, 1 TS, 100 ZA
Složení S: 100 ZA


[ objednat ]