Katalog T-184   STANDARDIZOVANÉ DOTAZNÍKY K DIAGNOSTICE VÝSKYTU ATYPICKÝCH PROJEVŮ ŠKOLNÍHO A SOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ

A. Mezera (ČR)
Popis testu:
Jde o dva standardizované dotazníky - Dotazník školního chování žáka a Škála rizikového chování žáka. Baterie škálových standardizovaných dotazníků využívá metodu sumovaných odhadů. Je zaměřena na diagnostiku výskytu a intenzity mnohých atypických projevů v oblasti rizikového sociálního a školního chování, které predisponují mladistvé k poruchám na úrovni drogové a nedrogové závislosti a disociality. Získání validních diagnostických informací umožní nejen plánovat preventivní opatření, ale i modifikovat další pedagogické postupy při řešení aktuálních problémů žáků, jakož i zvolit vhodnou strategii primární a sekundární prevence v procesu výchovy a vzdělávání mladistvých.
V postkonzultační fázi tyto diagnostické nástroje umožňují sledování sociálního chování žáka a objektivizaci intenzity a závažnosti jeho sociálních projevů v prostředí výchovného zařízení a školy z pohledu pedagogických pracovníků. Celkový profil mladistvého v oblasti projevů jeho sociálního chování umožní získat adekvátní obraz jeho běžného chování v porovnání s jeho vrstevníky a při periodickém použití poskytne přehled o změnách v jeho chování s indikací nevyhnutelné preventivní péče.
Baterie je určená pro psychology, výchovné poradce, pedagogické pracovníky výchovných zařízení, pro učitele základních a speciálních škol a pro poradenské pracovníky v zařízeních výchovného poradenství.
Použití: individuální i skupinové, od 8 do 18 let
Čas potřebný k administraci: bez omezení
Součásti testu: Příručka, Dotazník 1 - Dotazník školního chování žáka, Dotazník 2 - Škála rizikového chování žáka, Vyhodnocovací arch (1, 2), Profily
Složení PK: 1 PŘ, 30 D/1, 30 D/2, 30VA/1, 30 VA/2, 30 Prof.
Složení S: 30 D/1, 30 D/2, 30VA/1, 30 VA/2, 30 Prof.


[ objednat ]