Katalog T-191   DOTAZNÍK VÝKONOVÉ MOTIVACE

† T. Pardel, L. Maršálová, A. Hrabovská (SR)
Popis testu:
Modifikace Hermansova testu motivu výkonu s uplatněním normativního škálování položek podle Modicka. Dotazník s 52 položkami obsahuje tři subškály na měření obecné výkonové motivace, anxiety podporující výkon a anxiety brzdící výkon. Subškála výkonové motivace zachytává aspekty výkonového chování, aspirační úrovně, vytrvalosti v práci a časové orientaci do budoucna. Normy sestavené pomocí T-skórů a stenů na vzorkách středoškolských a vysokoškolských studentů a dosažené hodnoty psychometrických ukazatelů spolehlivosti, stability a kongruentní validity umožňují použít dotazník nejen pro účely psychologického výzkumu, ale i pro diagnostickou a poradenskou praxi psychologů a výchovních poradců.
Použití: individuální i skupinové, od 17 let
Čas potřebný k administraci: 25 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 10 min.
Součásti testu: Příručka (slov.), Testový sešit, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 100 TS, Š
Složení S: 100 TS


[ objednat ]