Katalog T-200   TEST HIERARCHIE ZÁJMŮ

V. Černý, V. Smékal (SR - ČR)
Popis testu:
Objektivní technika ke zjišťování zájmů středoškoláků, založená na principu párového srovnávání a infinitivních vět, které zastupují celkem 17 různých zájmový zaměření, rozlišitelných ve třech základních kategoriích, a to zájem o ideje, lidi a věci. Je určena pro psychology ve výchovném a profesionálním poradenství. Normy byly vypočteny z hodnot získaných na dostatečně velkém reprezentativním vzorku (N=305 slovenských a 320 českých studentů).
Použití: individuální i skupinové, od 15 do 18 let
Čas potřebný k administraci: 20 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 5 min.
Součásti testu: Příručka (slov.), Záznamový list
Složení PK: 1 PŘ, 100 ZL
Složení S: 100 ZL


[ objednat ]