Katalog T-202   ZKOUŠKA ČTENÍ

† Z. Matějček, J. Šturma, M. Vágnerová, Z. Žlab (ČR)
Popis testu:
Metoda zaměřená na hodnocení závažnosti poruch čtení u dětí. Test obsahuje 11 různých textů, které umožňují měřit dvouminutové výkony ve čtení. Slouži k diagnostice dyslexie a nespecifických poruch čtení, k hodnocení čtenářské vyspělosti a pokrokům v čtení jako součást diagnostického postupu při podezření na poruchu percepčních funkcí, sociální a výchovní zanedbalost, psychickú nebo kultúrni deprivaci.
Je určená především pro praxi dětských psychologů, speciálních pedagogů, dětských psychiatrů, jako i pro logopedi, výchovní poradci, dětský lekáři, či učitelé.
Použití: individuální, u detí od 1. do 6. roč. ZŠ
Čas potřebný k administraci: 15 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 10 min.
Součásti testu: Příručka, Testové karty, Záznamový arch, Kontrolní texty
Složení PK: příručka, testové karty, 50 ZL, 50 KT
Složení S: 50 ZL, 50 KT


[ objednat ]