Katalog T-210   TEST RODINNÝCH VZTAHŮ

E. Mádrová (ČR)
Popis testu:
Upravená metodika J. E. Antonyho a E. Beneovej na zjišťování kladných a záporných postojů jednotlivých členů rodiny k dítěti a dítěte k členům rodiny. Zachytáva vzájemnou konstelaci citových vazeb členů rodiny tak, jak to vnímá samotné dítě. Semiprojektivní test je aplikovaný formou hry a má široké využití v rodinné, klinické i poradenské psychologii.
Použití: individuální, od 3 do 14 let
Čas potřebný k administraci: 20-30 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: cca 20 min.
Součásti testu: Příručka, Záznamový arch (A,B), Testové karty (A,B), Pomůcky (figúrky)
Složení PK: 1 PR, 100 ZH/A, 100 ZH/B, 1 TK/A, 1 TK/B, P
Složení S: 100 ZH/A, 100 ZH/B


[ objednat ]