Katalog T-216   DOTAZNÍK SEBEPOJETÍ ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI DĚTÍ – SPAS

† Z. Matějček, M. Vágnerová (ČR)
Popis testu:
Dotazník poskytuje informace o postoji dítěte k vlastnímu školnímu výkonu. Obsahuje 48 položek, rozdělených do 6 škál (obecné schopnosti, matematika, čtení, pravopis, psaní, sebedůvěra) Umožňuje řešit problematiku školního prospěchu a adaptace na školu. SPAS je užitečný u dětí, které mají nejaké školské problémy, to znamená děti celkově neprospívajíci, děti se specifickými školskými poruchami, jako je dyslexie, ADHD a děti s poruchou adaptace na školu. Je hodné ho použít i u takových dětí, jejichž problémy zdánlivě se školou přímo nesouvisí, ale podrobnějším vyšetřením zjistíme, že škola zde přece jen hraje významnou úlohu – např. dítě s telesnými potížemi, jako jsou bolesti břicha nebo hlavy, které má sice dobrý prospěch, ale trvalou úzkost, že si svoje známky neudrží.
Použití: individuálne i skupinové, od 10 do 15 let
Čas potřebný k administraci: 15 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 5 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Šablona
Složení PK: 1 PR, 100 TZ, 2 Š
Složení S: 100 TZ


[ objednat ]