Katalog T-228   TEST ÚROVNĚ ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ – TURS

J. Vonkomer (SR)
Popis testu:
Široce koncipovaný inteligenční test vznikl přepracováním a rozšířením Orientačního testu rozumových schopností. Test se skládá z 16 subtestů po 20 položek saturovaných 5 faktory: plošný, prostorový, verbální, numerický a verbálně-numerický. Každý faktor obsahuje několik subtestů. O tom, kolik a které testy budou administrovány, rozhoduje odborný psycholog.
Vzhledem k tomu, že pro každý subtest jsou vypracovány zvlášť normy a na každý faktor je k dispozici několik subtestů, může psycholog určit jejich počet a pořadí administrace libovolně a tím i eliminovat možné vlivy transferu, vzhledem k nepřehlednosti aplikování psychodiagnostických testů v praxi. Administrace TURS je výhodná u psychologické diagnostiky uchazečů na všechny druhy škol i u všech druhů psychologického poradenství. TURS se potvrdil jako velmi vhodný ke psychologické diagnostice v rámci konkurzních pokračování. V příručce jsou kromě psychometrických kritérií vypracovány standardní normy podle stupně vzdělání i na netříděnou populaci dospělých.
Použití: individuální i skupinové, od 14 let výše
Čas potřebný k administraci: od 1 do 10 min. (1 subtest)
Součásti testu: Příručka (slov.), Testový sešit (A, B), Záznamový arch (A, B), Šablona, Kíč.
Složení PK: 1 PŘ, 10 TS/A, 10 TS/B, 100 ZA/A, 100 ZA/B, 2 Kl/A, 2 Kl/B, 2 Š/A, 2 Š/B
Složení S: 100 ZA/A, 100 ZA/B


[ objednat ]