Katalog T-239   DIAGNOSTIKA SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ

J. Novák (ČR)
Popis testu:
Diagnostika specifických poruch učení (dále jen SPU) představuje přepracované, upravené a doplněné 2.vydání původního testu T-238 Diagnostika vývojových poruch učení v českém jazyce z roku 1994. Je koncipován jako strukturální vícedimenzionální test zaměřený na parciální posuzování struktury a úrovně jazykových schopností dětí, které mají zřetelné obtíže s nabýváním a užíváním základních čtenářských a písařských pravopisných dovedností. Skládá se ze
standardizovaných testů a ze standardizovaných zkoušek. Umožňuje při interpretaci nálezů uplatnit jak hlediska kvantitativní, tak hlediska kvalitativní.
Normy jako číselné hodnoty výkonů ve specifických zkouškách (nikoliv ve standardizovaných testech) nejsou v Lurijovsky koncipovaném pojetí diagnostiky hlavním nositelem informací pro interpretaci nálezů. Dosažená suma HS je charakterizována formou individuální procentuální úspěšnosti. Zcela nově jsou zpracovány kapitoly Písemný projev – nové obsahy standardizovaných diktátů a přepisů textu a dosažené výkony převedeny na percentilové normy.
Používání testu v návaznosti na psychologická vyšetření je nutností. Diagnostická metodika je určena zejména pro individuální uplatnění na odborných pracovištích psychology a těmi speciálními pedagogy, kteří na dané problematice pracují v týmu s psychologem.
Použití: individuální, pro děti od 7 do 15 let
Čas potřebný k administraci: cca 50 až 65 min.
Součásti testu: Příručka, Přílohy 1 (spotřební), Přílohy 2 (trvalé karty)
Složení PK: 1 PŘ, 30 Příl. 1, 30 Příl. 2
Složení S: 30 Příl. 1


[ objednat ]