Katalog T-252   DOTAZNÍK NA ZISŤOVANIE HODNOTOVÝCH ORIENTÁCIÍ, POSTOJOV A MOTIVÁCIE VÝKONU (HO-PO-MO)

J. Vonkomer (SR)
Popis testu:
Jde o 3 reletivne samostané metody, ktorých výsledky znamenají přínos k poznávání a chápání směrování aktivity osobnosti. Poznání hodnotových orientací znamená poznání významného regulátora sociálního chování. Položky v dotaznících jsou vyvážené do abstraktní jako i do obecné úrovně. Umožňují poznávat rozdíly i v úrovni rozvoje podle věku i pohlaví, především u dospívající mládeže. Psychoregulační vplyv se odráží i v rozdílech v chování mezi ročníky. Uplatnění dotazníku je zvláště aktuální v poradenské i klinické praxi. Výsledky jakoby dokreslovali projevy té které osobnosti ve spojitosti s výsledky psychologické diagnostiky osobnosti. Tak je potom reálnější předpokládat i směrování budoucí aktivity a reálních projevů osobnosti.
Použití: individuálne i skupinové, od 14 let
Čas potřebný k administraci: 30 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 10–15 min.
Součásti testu: Příručka (slov.), Testový sešit
Složení PK: 1 PR, 100 TZ
Složení S: 100 TZ


[ objednat ]