Katalog T-256   ORIENTAČNÍ ZKOUŠKA OČNÍCH POHYBŮ – OZOP

P.Svoboda (ČR)
Popis testu:
Test měří kvalitu očních pohybů a rozlišovacích schopností prostřednictvím sčítání vertikálních a horizontálních linek a rozptýlených bodů. Test se skládá z 9 úloh. Může být použit jako diagnostická metoda při skríninku, popř. jako doplněk k jiným psychologickým a speciálně pedagogickým testům. Je vhodný k diagnostikování specifických poruch učení (dyslexie, dysortorafie, dysgrafie), snímá ale i problémy přidružené s ADHD. V testu jsou redukovány vlivy takových charakteristik jako je např. vliv časového limitu a grafomotorická zručnost. Test nabízí jednoduchý skórovací systém s přehlednou standardizací. Je určen pro pedagogickopsychologické poradny a pro dětských klinických psychológů.
Použití: skupinové nebo individuální, pro děti od 5 do 12 let
Čas potřebný k administraci: cca 3 min.
Součásti testu: Příručka, Pracovní list, Záznamový list
Složení PK: 1 PŘ, 10 PL, 200 ZL
Složení S: 200 ZL


[ objednat ]