Katalog T-305   VLASTNOSTI A PROJEV OSOBNOSTI – VAPO

J. Vonkomer (SR) , úprava: E. Smékalová
Popis testu:
Administrace dotazníku umožňuje poznávat 23 vlastností a forem projevu osobnosti ve vzájemných vztazích, rozdělených do pěti větších oblastí.

I. Spontánní projev základních vlastností
1.Neuropsychická stabilita jako spontánní stálost.
2.Extraverze jako spontánní orientace.
3.Impulzivnost jako spontánní rozvaha. II. Vliv prožívání vztahů
4.Přizpůsobivost rodinná.
5.Přizpůsobivost sociální.
6.Důvěra a pochopení.

III. Projev začleněnosti a uplatnění
7.Uchování postavení.
8.Empatie a altruizmus.
9.Kladení požadavků.
10.Spontánní družnost.
11.Nepodléhání soucitu.

IV. Zralost osobnosti
12.Sebeovládání.
13.Sebehodnocení.
14.Sebeuspokojení.
15.Začleněnost.
16.Zodpovědnost.
17.Akceptování prostředí.
18.Dominance.
19.Aktivita.
20.Psychologická citlivost.

V. Předpoklad výkonu
21. Dosahování úspěchu nezávislostí.
22. Dosahování úspěchu konformitou.
23. Flexibilita.

V příručce jsou obsaženy standardní normy podle věku, vzdělání a pohlaví. Zvlášť jsou vypracovány normy pro absolventy základní a střední školy, absolventy vysoké školy a netříděnou populaci od 15 let.
Výsledky získané administrací dotazníku VAPO se uplatňují při přijímání na všechny druhy a stupně škol, počínaje střední školou. Přínos výsledků se uplatnil ve všech druzích psychologického poradenství. Velmi vhodné je uplatnění dotazníku při psychologické diagnostice v rámci konkurzního pokračování na všechny stupně a druhy funkcí.
Administrace je individuální i skupinová. Administraci a vyhodnocování mohou provádět zacvičení laboranti. Interpretace výsledků patří výlučně do kompetence odborného psychologa.
Použití: individuální i skupinové, od 15 let
Čas potřebný k administraci: cca 60 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Záznamový arch, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 10 TS, 100 ZA, 2 Š
Složení S: 100 ZA


[ objednat ]