Katalog T-309   ANALÝZA STRUKTURY INTELIGENCE – ISA

E. Fay, G. Trost, G. Gittler (D) , úprava: I. Poledňová
Popis testu:
ISA přebírá přednosti klasických předchůdců a současně odstraňuje jejich slabé stránky. Stavějíc na koncepci měření struktury inteligence, která je uznávaná teoreticky i empiricky, představuje ISA moderní nástroj diagnostikování struktury všeobecných intelektových schopností. Baterie úloh umožňuje nejen rozsáhlé, ale i ekonomické měření základních funkcí inteligence.
Je zaměřen na funkce inteligence spojené s řečí a počítáním, na měření figurální představivosti a pozorovacích schopností. Tým umožňuje hodnocení úrovně v každé skupině (subtestu), ale i všeobecnou výpověď o intelektových schopnostech jednotlivce.
Skládá se z 9 skupin úloh:
1. Doplňování vět - řečově-logické myšlení a všeobecné vědomosti
2. Nacházení společných znaků - schopnost abstrakce v řečovém potenciálu
3. Zapamatování si různých věcí - bezprostřední schopnosti paměti
4. Doplňování číselných řad - induktivní myšlení a duševní pružnost
5. Odhalování vztahů - schopnost precizního používání řečových pojmů
6. Rozeznávání kostek - prostorová představivost
7. Praktické počítání - schopnost počítání a z ní vyplývající tvoření úsudků a závěrů
8. Tvoření pojmů - významná součást ovládání řeči
9. Sestavování figur - konkrétní schopnost představivosti
Odpovědi se zakroužkují podle principu multiple-choice na samostatném odpověďovém archu.
Test poskytuje cenné služby ve výzkumu, v poradenství, v pedagogické oblasti, v pracovní a provozní psychologii i v psychologii organizace.
Použití: individuální i skupinové, od 14 let
Čas potřebný k administraci: 70 – 110 min (v závislosti od použité formy)
Součásti testu: Příručka, Testový sešit (L, S), Odpověďový arch (L, S)
Složení PK: 1 PŘ, 10 TS, 10 TS/L, 10 TS/S, 50 OA, 50 OA/L, 50 OA/S
Složení S: 50 OA, 50 OA/L, 50 OA/S


[ objednat ]