Katalog T-9b   IVE – EYSENCKOVY OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍKY PRO DOSPĚLÉ IVE (DOTAZNÍKY)

Popis testu:
Programy jsou zpracovány podle stejnojmenných testů vydaných pod označením T - 9. Část Eys, T – 9a obsahuje nezkrácenou verzi EPQ - R dotazníku a zkrácenou EPQ - Z verzi. Část dotazníku IVE je obsažena v programu Ive, T – 9b. Test vychází z Eysenckových závěrů a ve výsledcích charakterizuje osobnost ve škálách: Psychoticismus, Extraverze, Neuroticismus, L skór nebo též Lži skór, Návykovost a Kriminalita.
Administraci "standard" - snadno a rychle přepíšeme data do počítače. Program ukáže okno s podobou záznamového archu, do kterého klávesami "1" = ANO, "2" = NE, přepíšeme odpovědi posuzované osoby.
Při administrace „počítač“ - program předkládá postupně všech 106/48 otázek. Každá otázka je zobrazena samostatně, pod ní je vždy ovládací panel s řídícími tlačítky. Pomocí tlačítek s nápisem "ANO" a "NE" zapisuje posuzovaná osoba své odpovědi.
Výsledek je zobrazen sloupcovým diagramem a tabulkou hodnot HS a VS dostupných škál v dané verzi testu.


[ objednat ]