Katalog T-143a   IHA – IHAVEZ (DOTAZNÍK)

Popis testu:
Program je zpracován podle testů vydaných pod označením T–143 Dotazníky řady SPIDOVAROS- IHAVEZ. Lze ho použít všude tam, kde se jedná o poznání kvalit osobností potřebných pro zvládnutí náročných úkolů (v průmyslu, armádě, zdravotnictví) Obsahuje normy pro netříděnou populaci a pro skupiny podle pohlaví a věku od 17 do 60 let.
Administrace „standard“ - Program ukáže okno s podobou záznamového archu, do kterého klávesami "1" = ANO (souhlas),"2" = NE (nesouhlas), přepíšeme 300 odpovědi posuzované osoby.
Při administrace „počítač“ - program předkládá postupně všech 300 otázek. Každá otázka je zobrazena samostatně, pod ní je vždy ovládací panel s řídícími tlačítky. Pomocí tlačítek s nápisem "Souhlasím" a "Nesouhlasím" zapisuje posuzovaná osoba své odpovědi.
Výsledky - jsou zobrazeny dvojitým diagramem a tabulkou hodnot HS a VS. Diagramy představují vážené skóry „z“ a „sten“. Program poskytuje detailní náhled, ve kterém je možnost přepínat mezi standardními a přídavnými škálami a vyhledávat interpretace výsledných hodnot.

Dotazníky typového označení T–143 měří standardní škály:
KO Kognitivní variabilnost
EM Emocionální variabilnost
RE Reakční variabilnost
AD Adjustační variabilnost
OV Obecná hladina psychické vzrušivosti
MH Motorická hybnost
KR Kognitivní regulační variabilnost
ER Emocionální regulační variabilnost
KA Kognitivní adjustační variabilnost
EA Emocionální adjustační variabilnost
RA Regulační adjustační variabilnost
FM Maskulinita / feminita
US Usedlost, bezstarostnost
EX Inventář extrémních odpovědí
Dotazník IHAVEZ navíc používá „přídavné škály“:
S1 Smyslová imprese
S2 Intenzita vnitřního prožívání
S3 Pohybový neklid
S4 Dynamičnost a interakce s prostředím
S5 Sociální desinhibice
SG Obecná dimenze optimální hladiny stimulace
R1 Úroveň aspirace
R2 Hladina anticipace
R3 Tendence spoléhat se na náhodu
R4 Sociální exhibicionismus
RG Obecná dimenze individuální tendence k riziku
SR Obecná interakční hybnost
I1 Úzkostnost
I2 Emocionalita
I3 Účinná kapacita rozumu
I4 Hladina resistence vůči rušivým podnětům
IG Globální škála I-1 až I-3
P1 Sebejistota
P2 Adaptabilita a flexibilita
P3 Odpovědnost
P4 Aktivnost
K Skór krajních odpovědí
K Skóre krajných odpovedí


[ objednat ]