Katalog T-143c   MS2 – SPIDO MS 2 (DOTAZNÍK)

Popis testu:
Program je zpracován podle testů vydaných pod označením T–143 Dotazníky řady SPIDOVAROS-IHAVEZ. Lze ho použít všude tam, kde se jedná o poznání těch kvalit osobností, které jsou potřebné pro zvládnutí náročných úkolů v průmyslu, armádě, zdravotnictví. Program Spido MS2 obsahuje normy pro netříděnou populaci a pro skupiny podle pohlaví a věku od 13 do 18 let.
Administrace „standard“ - snadno a rychle přepíšeme data do počítače. Program ukáže okno s podobou záznamového archu, do kterého klávesami "1" = ANO (souhlas), "2" = NE (nesouhlas), přepíšeme 165 odpovědi posuzované osoby.
Při administrace „počítač“ - program předkládá postupně všech 165 otázek. Každá otázka je zobrazena samostatně, pod ní je vždy ovládací panel s řídícími tlačítky. Pomocí tlačítek s nápisem "Souhlasím" a "Nesouhlasím" zapisuje posuzovaná osoba své odpovědi.
Výsledky - jsou zobrazeny dvojitým diagramem a tabulkou hodnot HS a VS. Diagramy představují vážené skóry „z“ a „sten“. Program poskytuje detailní náhled, ve kterém je možnost vyhledávat interpretace výsledných hodnot. Spido MS2 měří standardní škály – KO, EM, RE, AD, OV, MH, KA, EA, FM, US a EX.


[ objednat ]