Katalog T-143d   VRS – VAROS (DOTAZNÍK)

Popis testu:
Program je zpracován podle testů vydaných pod označením T–143 Dotazníky řady SPIDOVAROS-IHAVEZ. Lze ho použít všude tam, kde se jedná o poznání těch kvalit osobností, které jsou potřebné pro zvládnutí náročných úkolů v průmyslu, armádě, zdravotnictví. Program VAROS obsahuje normy pro netříděnou populaci a pro skupiny podle pohlaví a věku a je koncipován ve dvou formách - pro dospělé, nebo pro mládež.
Administrace „standard“ - Program ukáže okno s podobou záznamového archu, do kterého klávesami "1" = ANO (souhlas),"2" = NE (nesouhlas), přepíšeme 120 odpovědi posuzované osoby.
Při administrace „počítač“ - program předkládá postupně všech 120 otázek. Každá otázka je zobrazena samostatně, pod ní je vždy ovládací panel s řídícími tlačítky. Pomocí tlačítek s nápisem "Souhlasím" a "Nesouhlasím" zapisuje posuzovaná osoba své odpovědi.
Výsledky jsou zobrazeny dvojitým diagramem a tabulkou hodnot HS a VS. Diagramy představují vážené skóry „z“ a „sten“. Program poskytuje detailní náhled, ve kterém je možnost vyhledávat interpretace výsledných hodnot. VAROS měří standardní škály – KO, EM, RE, AD, OV, MH a EX.


[ objednat ]