Katalog T-97   TESTY UVAŽOVÁNÍ A ÚSUDKU – BLS 4

R. Bonnardell (F) , úprava: J. Vonkomer (SR)
Popis testu:
Testy uvažování a úsudku BLS4-1T a BLS4-2T hodnotí faktor obecné inteligence, faktor „g“. Jde o neverbální inteligenční testy francouzské provenience zaměřené na uvažování a úsudek. Test BLS4-1T obsahuje položky obrázkového anebo geometrického typu. Test BLS4-2T je zaměřený na induktivní myšlení, přičemž úkolem probandů je najít pravidlo přemístění čárek a teček v jedné sérii obrazců a potom sérii doplnit. Je určen pro dospívající a dospělé v oblasti poradenské psychologie, pracovní, podnikové a organizační psychologii.
Použití: individuální i skupinové, pro dospívající a dospělé
Čas potřebný k administraci: 10 min (na 1 test).
Součásti testu: Příručka (slov.), Testový sešit – 1T, 2T, Záznamový arch – 2T
Složení PK: 1 PŘ, 10 TS-1T, 100 TS-2T, 100 ZA-2T
Složení S: 10 TS-1T, 100 TS-2T, 100 ZA-2T


[ objednat ]