Katalog T-148   MEZINÁRODNÍ ROZHOVOR PRO PORUCHY OSOBNOSTI – IPDE

W. Loranger (USA) , úprava: M. Preiss, S. Rothanzlová, L. Krámská
Popis testu:
Mezinárodní rozhovor pro poruchy osobnosti (International Personality Disorder Examination - IPDE) je metoda diagnostikující poruchy osobnosti ve vztahu k MKN-10. Je uspořádán do formátu, který zajišťuje optimální rovnováhu mezi spontánním, přirozeným klinickým rozhovorem a požadavky standardizace a objektivity. Otázky v modulu MKN-10 jsou uspořádány do těchto částí:
Základní informace, Práce, O sobě, Mezilidské vztahy, Afekty, Testování reality, Kontrola impulsů a Skórování chování. V úvodu jednotlivých sekcí jsou obvykle dotazy s otevřeným koncem, které pacientovi nabízejí příležitost hovořit o tématu do takové míry, do jaké sami chtějí. Umožňuje kategoriální a dimenzionální diagnostiku poruch osobnosti podle kritérií MKN-10, stanovení míry poruchy osobnosti (jistá, pravděpodobná nebo žádná porucha osobnosti) event. míru osobnostní psychopatologie (dimenzionální skóry pro jednotlivé poruchy osobnosti). Kromě údajů vztahujících se ke kritériím MKN-10 získává klinik při rozhovoru další informace o vyšetřované osobě, které mu pomohou se lépe orientovat v problematice osobnosti.
Použití: individuální, od 18 let
Čas potřebný k administraci: cca 60 min.
Součásti testu: Příručka, Skríninkový dotazník, Skórovací příručka, Záznamový arch
Složení PK: 1 PŘ, 50 Skrín. D, 50 Skór. PŘ, 50 ZA
Složení S: 50 Skrín. D, 50 ZA


[ objednat ]