Katalog T-92   BENDER-GESTALT TEST

L. Benderová (USA) , úprava: M. Vágnerová (ČR)
Popis testu:
Kresebný test Benderové je metoda vývojové diagnostiky percepčně-motorických funkcí, použitelná především při neuropsychologických poškozeních. Patří mezi nejpopulárnější metody klinické psychodiagnostiky, její administrace je snadná a rychlá, nestresuje probanda. Test je vhodný administrovat na začátek psychologického vyšetření.
Možno ji využívat jako součást testové batérie při zjišťování mentální úrovně, např. při diagnostice oneskoreného vývinu rozumových schopností, při odhadě školní zralosti, zjišťování příčin zlyhávání ve škole a především na diferenciální diagnostiku organických změn CNS. Výhodou je možnost využití i u dětí s poruchami sluchu a řeči.
Použití: individuální, od 5 do 11 let
Čas potřebný k administraci: cca 20 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: cca 10 min.
Součásti testu: Příručka, Záznamový arch, Předlohy
Složení PK: 1 PŘ, 100 ZA, 1 Předl.
Složení S: 100 ZA


[ objednat ]