Katalog T-111   NEUROPSYCHOLOGICKÁ BATERIE TESTŮ KE ZPRACOVÁVÁNÍ ČÍSEL A POČÍTANÍ U DĚTÍ – ZAREKI

M. Aster, M. Weinholdová (D) , úprava: L. Maršálová
Test je pouze ve slovenském jazyce
Popis testu:
Časově nenáročný test, který z kvalitativního a kvantitativního hlediska umožňuje získat obraz o podstatných aspektech zpracovávání čísel a počítání u dětí v základní škole a současně poskytuje usměrnění pro důkladnou explorativní diagnostiku a naznačuje diferencované možnosti nápravy v oblasti vyučování a terapie. Skládá se z jedenácti subtestů. Baterie ZAREKI byla vyvinuta a vyhodnocena v rámci evropské spolupráce. Soubor úkolů uváděný v tomto testu byl vyvinut za podpory Evropské komise v rámci klinicko-neuropsychologického výzkumného projektu (BIOMED).
Použití: u dětí od 7 do 11 let
Čas potřebný k administraci: bez omezení; cca 15 až 30 min.
Součásti testu: Příručka, Záznamový arch, Pracovní listy, Předlohy
Složení PK: 1 PŘ, 50 ZA, 50 PL, Předl.
Složení S: 50 ZA, 50 PL


[ objednat ]