Katalog T-2   ZKOUŠKA PLOŠNÍ PŘEDSTAVIVOSTI – PFB

J. Vonkomer (SR)
Test je pouze ve slovenském jazyce.
Popis testu:
Test PFB je nonverbální inteligenční test. Obsahuje 56 položek s nároky na řešení úkolů plošní představivosti. Administrace testu předpokládá nenáročnou instrukci a příklady na správné řešení zácvik.
Výsledky standardizace testu byly po pěti letech opakovaně prověřovány. Významné korelace byly dosaženy srovnáním se školními známkami v předmětech: matematika, fyzika, chemie a deskriptivní geometrie. Test je vhodné zařazovat do baterie testů ve výzkumu, v poradenství i při výběru do technických povolání.
Použití: individuální i skupinové, od 11 do 19 let
Čas potřebný k administraci: cca 15 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: cca 10 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Klíč
Složení PK: 1 PŘ, 100 TS, Kl.
Složení S: 100 TS


[ objednat ]