Katalog T-8   OBRÁZKOVĚ-SLOVNÍKOVÁ ZKOUŠKA

† Ondrej Kondáš (SK)
Test je pouze ve slovenském jazyce.
Popis testu:
Zkouška se uplatňuje především jako jedna z psychodiagnostických metod na zjišťování školní zralosti.
Zjišťuje se ní slovní zásoba a slovní pohotovost především u dětí před vstupem do školy. Analogicky se dá využít i jako test vizuální vštípivosti. Metoda se skládá z 30 barevných obrázků, které představují běžné i méně běžné předměty, zvířata a činnosti s přiměřeným přihlédnutím na obtížnost úkolu. Předkládá se individuálně po navázání kontaktu s dítětem.
Čas na řešení není přesně limitován a jeho měření umožňuje přihlížet k hledisku slovní pohotovosti dítěte.
Čas administrace předkládání a řešení úkolů se sice zapisuje, ale nehodnotí.
Použití: individuální, od 5,6 do 6,6 let
Čas potřebný k administraci: cca 5 min.
Součásti testu: Příručka, Sada obrázků, Odpověďový arch
Složení PK: 1 PŘ, SO, 100 OA
Složení S: 100 OA


[ objednat ]