Katalog T-59   TORRANCEHO FIGURÁLNÍ TEST TVOŘIVÉHO MYŠLENÍ

E.P. Torrance (USA) , úprava: M. Jurčová
Test je pouze ve slovenském jazyce.
Popis testu:
Test je určený ke zjišťování všeobecného tvořivého potenciálu. Představovaná figurální forma identifikuje všechny základní formy divergentního myšlení. Prostředníctvem kreslených odpovědí měří flexibilitu, originalitu, fluenci a elaboraci v třech aktivitách: 1. Tvoření (konstrukce) obrázka, 2.
Neúplné figúry, 3. Opakované figúry
Použití: individuální i skupinové, od předškolního věku po dospělost
Čas potřebný k administraci: 35 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: cca 10 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Individuální skórovací arch, Skupinový skórovací arch
Složení PK: 1 PŘ, 100 TS, 100 Ind.SH, 50 Skupin.SA
Složení S: 100 TS, 100 Ind.SH, 50 Skupin.SA


[ objednat ]